Koło Naukowe przy Zakładzie Kinezyterapii i Metod Specjalnych

Przy Zakładzie Kinezyterapii i Metod Specjalnych funkcjonuje Koło Naukowe, którego członkami są studenci powyżej 2 roku studiów. Celem działalności Koła Naukowego jest rozbudzanie
i zaspakajanie twórczych aspiracji studentów, popularyzowanie własnych osiągnięć naukowych przez uczestnictwo w konferencjach oraz udział w tworzeniu publikacji naukowych. Studenci naszego Koła Naukowego mogą pochwalić się licznymi wyróżnieniami na Studenckich Konferencjach Naukowych. Najważniejsze z nich to:

1 miejsce – Krzysztof Wdowik. Frekwencja uczniów na zajęciach wychowania fizycznego. The attendance of Students In Physical Education Classes. The 10th International Scientific Conference of Medical Students and Young Doctors "Looking for the answer". 21-22 maja 2015 Katowice-Ligota;

Nagroda za najlepsza pracę – Lawia Szkoda, Kinga Mikita. Ból kręgosłupa wśród pracowników biurowych. X Wiosna z Fizjoterapią, Aktualne Kierunki Rozwoju Fizjoterapii i Rehabilitacji. Warszawa 22-23 kwietnia 2016;

II miejsce – Zuzanna Handwerker, Grzegorz Marsik, Sebastian Kluczyński, Ewelina Sobecko. Knowlegde of ergonomic rules, versus health and work comfort of primary school teachers. International Medical Congress of Silesia 2017. 27-28 kwiecień 2017r. Katowice – Ligota – Śląski Uniwersytet Medyczny;

I wyróżnienie – Dominika Choła, Justyna Bilińska, Sebastian Kluczyński. Zdolności motoryczne uczniów – wczoraj i dziś. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych. 24.05.2018r. Dąbrowa Górnicza – Akademia – Wyższa Szkoła Biznesu;

III wyróżnienie – Agnieszka Kaczmarek. Ocena aktywności fizycznej kobiet po mastektomii. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych. 24.05.2018 r. Dąbrowa Górnicza – Akademia – Wyższa Szkoła Biznesu;

II miejsce – Aleksandra Kaczyńska. Wiedza rodziców na temat profilaktyki wad postawy ciała. XV Konferencja – Profilaktyka w Medycynie. 26.10.2018 – Katowice.

III miejsce – Olga Wrona. Korzyści fizyczne, akceptacja własnego ciała oraz poziom odczuwanego stresu u osób trenujących Pole Dancei. Konferencja „Zdrowie i choroba w ujęciu interdyscyplinarnym” 24.05.2022 r. Katowice Górnicza – Akademia – Wyższa Szkoła Biznesu;

Studenci Koła Naukowego przy Zakładzie Kinezyterapii i Metod Specjalnych uczestniczą w konkursach wiedzy w zakresie fizjoterapii (Aleksandra Kaczyńska – I miejsce w kategorii "Debiuty" oraz Katarzyna Gil – III miejsce w kategorii "Debiuty" w konkursie wiedzy z zakresu fizjoterapii – V Opolski Festiwal Fizjoterapii 09-10.06.2017 r. Opole – Politechnika Opolska).

Praca w Kole Naukowych to też przygotowywanie i opracowywanie badań naukowych do publikacji w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych.

Opiekun koła:

dr n o zdr. Magdalena Dąbrowska-Galas, e-mail: mdabrowska-galas@sum.edu.pl

dr n o zdr.Magdalena Rutkowska, e-mail: mrutkowska@sum.edu.pl

Dane kontaktowe

Katedra Fizjoterapii

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Anna Brzęk, prof. SUM

 

Ul. Medyków 12, 40-752 Katowice

Tel. (32) 208-87-12

e-mail: fizjoterapia@sum.edu.pl

 

Zakłady Katedry Fizjoterapii

Zakład Fizjoterapii

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Anna Brzęk, prof. SUM

Zakład Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej

Kierownik: dr n. o zdr. Iwona Nowakowska

Zakład Medycyny Fizykalnej

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń

Zakład Kinezyterapii i Metod Specjalnych

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Magdalena Dąbrowska- Galas