Konsultacje NKI-6

 

Konsultacje

dr n. o zdr. Magdalena Dąbrowska-Gallas - mdabrowska@sum.edu.pl -

 

dr n. o zdr. Tomasz Król - tkrol@sum.edu.pl - poniedziałki: 11.00-12.00.

 

 

dr Magdalena Rutkowska - mrutkowska@sum.edu.pl 

dr n. o zdr. Piotr Michalik - pmichalik@sum.edu.pl -środa 07:00-08:00

 

dr n. o zdr. Tomasz Michalski - tmichalski@sum.edu.pl - środa 07:00-08:00

 

                                                                        

Forma prowadzenia konsultacji po wcześniejszym kontakcie mailowym z prowadzącym.

Dane kontaktowe

Katedra Fizjoterapii

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Anna Brzęk, prof. SUM

 

Ul. Medyków 12, 40-752 Katowice

Tel. (32) 208-87-12

e-mail: fizjoterapia@sum.edu.pl

 

Zakłady Katedry Fizjoterapii

Zakład Fizjoterapii

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Anna Brzęk, prof. SUM

Zakład Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej

Kierownik: dr n. o zdr. Iwona Nowakowska

Zakład Medycyny Fizykalnej

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń

Zakład Kinezyterapii i Metod Specjalnych

Kierownik: dr n. o zdr. Magdalena Dąbrowska- Galas