Informacja o Zakładzie NKI-7

- opis działalności dydaktycznej

Specyfika Zakładu Fizjoterapii Wieku Rozwojowego WNOZK zabezpiecza realizację następujących zajęć dydaktycznych na kierunku Fizjoterapia:
1. Diagnostyka funkcjonalna na studiach jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych
2. Planowanie Fizjoterapii w Wieku Rozwojowym na studiach jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych
3. Metody Specjalne Fizjoterapii na studiach jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych
4. Fizjoterapia Kliniczna W Dysfunkcjach Układu Ruchu w Wieku Rozwojowym na studiach jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych

Przedmioty te w dużej części realizowane są w formie zajęć praktycznych w następujących placówkach klinicznych: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu oraz Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach-Ligocie.

- opis działalności naukowej

Działalność naukowa Zakładu Fizjoterapii Wieku Rozwojowego WNOZK skupina jest wokół realizacji poprzednich oraz bieżących projektów badań statutowych, tj.:

1. „Jakość przepływu w obrębie naczyń krwionośnych kończyn dolnych u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową / The leg-venous properties in myelomeningocele children”

2. „Ocena powikłań neurologicznych u dzieci urodzonych przedwcześnie” /The assessment of birth-associated neurodevelopmental impairment”

3. „Kierunek pierwotnego skrzywienia kręgosłupa, a rozkład sił nacisku mas ciała na płaszczyźnie podparcia u dzieci ze skoliozą. The direction of primary lateral spinal curvature and distribution of body mass on base of support in children with scoliosis”

4. Wydolność dzieci ze skoliozą / Cardiopulmonary capacity in children with scoliosis

Działalność naukowa Zakładu Fizjoterapii Wieku Rozwojowego WNOZK skupiona jest także wokół realizacji aktualnych projektów badań służących rozwojowi uczestników studiów doktoranckich oraz doktorantów, tj.:
1. „Ocena poziomu wydolności dzieci nadwagą i otyłością”
2. „Ocena kontroli posturalnej u kobiet po jednostronnej mastektomii”

Działalność naukowa Zakładu Fizjoterapii Wieku Rozwojowego WNOZK skupiona jest także wokół realizacji aktualnych projektów badań realizowanych przez Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Fizjoterapii Wieku Rozwojowego przy WNOZK, które w Rankingu Studenckich Kół Naukowych zajęło w roku akademickim 2018/2019 III miejsce na WNOZK.

Studenci ze Studenckiego Koło Naukowe przy Zakładzie Wieku Rozwojowego przy WNOZK są autorami lub współautorami następujących publikacji naukowych:
1. „Procedury postępowania fizjoterapeutycznego w wybranych aspektach procesu starzenia się.” – Innowacyjna Fizjoterapia – przegląd badań, Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2018, Punktacja MEiN:: 5.000
2. „Fizjoterapia w chirurgicznym leczeniu otyłości” - Z praktyki fizjoterapii - zagadnienia wybrane; Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2019; Redakcja naukowa: Małgorzata Domagalska-Szopa. Punktacja MEiN:: 20.000
3. „Rehabilitacja pacjentów po chirurgicznym leczeniu wad przedniej ściany klatki piersiowej.” - Z praktyki fizjoterapii - zagadnienia wybrane; Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2019; Redakcja naukowa: Małgorzata Domagalska-Szopa; Punktacja MEiN:: 20.000
4. „Zastosowanie terapii SI w zaburzeniach ruchowych pochodzenia ośrodkowego w pierwszym roku życia dziecka. Z praktyki fizjoterapii - zagadnienia wybrane; Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2019; Redakcja naukowa: Małgorzata Domagalska-Szopa; Punktacja MEiN:: 20.000
5. „Jakość życia matek dzieci niepełnosprawnych.” Z praktyki fizjoterapii - zagadnienia wybrane; Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2019; Redakcja naukowa: Małgorzata Domagalska-Szopa; Punktacja MEiN:20.000
6. „Rola fizjoterapii w usprawnianiu kobiet po mastektomii. „Z praktyki fizjoterapii - zagadnienia wybrane. Część III”. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 202o; Redakcja naukowa: Małgorzata Domagalska-Szopa; Punktacja MEiN: 20.000

Studenci Studenckiego Koło Naukowego przy Zakładzie Fizjoterapii Wieku Rozwojowego przy WNOZK prezentowali na konferencjach/kongresach naukowych następujące prace:
1. „Stan kliniczny i funkcjonalny dziecka z zespołem OEIS -opis przypadku” - 24 edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy - Konferencja Naukowa "Życie bez bólu - Zdrowe Dzieci - Zdrowa Europa. Wielka nauka dla małych pacjentów", Zgorzelec 15-17.03.2018
2. „Poziom świadomości o fizjoterapii w Polsce” - 12 Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - "Majówka Młodej Fizjoterapii", Wrocław 14.06.2019
3. „Analiza składu masy ciała u dzieci ze skoliozą” - 16 Konferencja "Profilaktyka w Medycynie", Katowice 25.10.2019
4. „Zależność pomiędzy wynikami oceny globalnych wzorców motorycznych, a wynikami skali Apgar wśród wcześniaków - doniesienie wstępne.” - 25 edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy - Konferencja Naukowa "Życie bez bólu - Zdrowe Dzieci - Zdrowa Europa. Wielka nauka dla małych pacjentów", Zgorzelec 28-30.03.2019
5. „Ocena poziomu wybranych zdolności motorycznych u dzieci z nadmierną masą ciała” – 3 Pabianicka Konferencja Młodych Naukowców, Pabianice 7.12.2019

Dane kontaktowe

Katedra Fizjoterapii

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Anna Brzęk, prof. SUM

 

Ul. Medyków 12, 40-752 Katowice

Tel. (32) 208-87-12

e-mail: fizjoterapia@sum.edu.pl

 

Zakłady Katedry Fizjoterapii

Zakład Fizjoterapii

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Anna Brzęk, prof. SUM

Zakład Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej

Kierownik: dr n. o zdr. Iwona Nowakowska

Zakład Medycyny Fizykalnej

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń

Zakład Kinezyterapii i Metod Specjalnych

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Magdalena Dąbrowska- Galas