Przedmioty NKI-6

semestr zimowy 2022r.:

Kinezyterapia

- Tematyka

- Regulamin

Metody specjalne fizjoterapii

- Tematyka

 - Regulamin

Semestr letni:

Kinezyterapia

- Tematyka

 - Regulamin

Diagnostyka tkanki nerwowej centralnej

- Tematyka

 - Regulamin

Diagnostyka tkanki nerwowej obwodowej

- Tematyka

 - Regulamin

Terapia Manualna

- Tematyka

 - Regulamin

Specjalistyczna terapia kręgosłupa

- Tematyka

 - Regulamin

Specjalistyczna terapia tkanek miękkich

- Tematyka

 - Regulamin

Rehabilitacja dla studentów stomatologii

- Tematyka

 - Regulamin

Dane kontaktowe

Katedra Fizjoterapii

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Anna Brzęk, prof. SUM

 

Ul. Medyków 12, 40-752 Katowice

Tel. (32) 208-87-12

e-mail: fizjoterapia@sum.edu.pl

 

Zakłady Katedry Fizjoterapii

Zakład Fizjoterapii

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Anna Brzęk, prof. SUM

Zakład Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej

Kierownik: dr n. o zdr. Iwona Nowakowska

Zakład Medycyny Fizykalnej

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń

Zakład Kinezyterapii i Metod Specjalnych

Kierownik: dr n. o zdr. Magdalena Dąbrowska- Galas