Pracownicy Zakładu NKI-6

 

Pracownicy Zakładu Kinezyterapii i Metod Specjalnych

Tel: 32 2088731 pok. 509

 Kierownik Zakładu Kinezyterapii i Metod Specjalnych


dr hab  n. o zdrowiu. Magdalena Dąbrowska - Galas

adiunkt badawczo-dydaktyczny 
mail: mdabrowska-galas@sum.edu.pl
Tel: 32 2088731 pok. 509

 

 

Notka autobiograficzna

dr hab. n. o zdr.  Magdalena Dąbrowska-Galas – fizjoterapeuta, specjalizacja
z fizjoterapii,  kierownik Zakładu Kinezyterapii i Metod Specjalnych Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Aktywność fizyczna oraz jakość życia fizycznego i seksualnego to zagadnienia, które związane są z dorobkiem naukowym będącym kontynuacją rozprawy doktorskiej w zakresie między innymi aktywności fizycznej kobiet w okresie okołomoenopauzalnym. Autorka publikacji naukowych z zakresu fizjoterapii oraz aktywności fizycznej. Redaktor i współautor skryptu z Terapii Manualnej. Uczestniczka szkoleń zawodowych oraz z zakresu pracy dydaktycznej. Współautor programu studiów podyplomowych – Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna. Zastępca Przewodniczącego Komisji Programowej dla Kierunku Fizjoterapia. Opiekun Koła Naukowego przy Zakładzie Kinezyterapii i Metod Specjalnych.

 

dr n. o zdr.   Magdalena Rutkowska – fizjoterapeuta, adiunkt dydaktyczny w Zakładzie Kinezyterapii i Metod Specjalnych Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Główne zainteresowania naukowe centralizuje wokół aktywności fizycznej – korzyści oraz skutków jej braku, a także efektów wywołanych wzmożoną aktywnością fizyczną wśród młodych sportowców. Dorobek naukowy
z dziedziny Nauk o Zdrowiu potwierdzają publikacje autorki w recenzowanych czasopismach naukowych oraz współautorstwo skryptu z Terapii Manualnej. Uczestniczka szkoleń rozwijających umiejętności dydaktyczne oraz szkoleń zawodowych. Współautor programu studiów podyplomowych i  Koordynator Studiów Podyplomowych „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna”. . Członek Komisji Programowej dla Kierunku Fizjoterapia. Koordynator praktyk studenckich na III roku Fizjoterapii. Opiekun Koła Naukowego przy Zakładzie Kinezyterapii i Metod Specjalnych.

dr n. med. Tomasz Król – fizjoterapeuta,   autor publikacji naukowych z zakresu fizjoterapii oraz współautor skryptu z Terapii Manualnej. Ukończone liczne szkolenia z zakresu fizjoterapii
i pracy dydaktycznej. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki występowania dolegliwości bólowych w różnych jednostkach chorobowych oraz wykorzystania metod specjalnych fizjoterapii, a także czynników fizykalnych w problemach funkcjonalnych. 

 

dr n. o zdr. Piotr Michalik – magister fizjoterapii ruchowej, wykładowca w Zakładzie Kinezyterapii i Metod Specjalnych Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Redaktor i współautor skryptu z Terapii Manualnej oraz współautor publikacji naukowych z dziedziny fizjoterapii. Swoje umiejętności manualne
i dydaktyczne rozwija na szkoleniach i kursach z zakresu metod specjalnych fizjoterapii oraz dydaktyki.

 

dr n. o zdr.  Tomasz Michalski – fizjoterapeuta, wykładowca w Zakładzie Kinezyterapii i Metod Specjalnych Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Autor publikacji naukowych z zakresu fizjoterapii oraz współautor skryptu z Terapii Manualnej. Szkolenia z zakresu pracy dydaktycznej oraz liczne szkolenia zawodowe koncentruje na  pracy z pacjentem z wykorzystaniem metod specjalnych fizjoterapii rozwijając umiejętności manualne. Koordynator praktyk studenckich na drugim stopniu studiów. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół metod diagnostycznych tkanki nerwowej obwodowej

 

Dane kontaktowe

Katedra Fizjoterapii

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Anna Brzęk, prof. SUM

 

Ul. Medyków 12, 40-752 Katowice

Tel. (32) 208-87-12

e-mail: fizjoterapia@sum.edu.pl

 

Zakłady Katedry Fizjoterapii

Zakład Fizjoterapii

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Anna Brzęk, prof. SUM

Zakład Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej

Kierownik: dr n. o zdr. Iwona Nowakowska

Zakład Medycyny Fizykalnej

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń

Zakład Kinezyterapii i Metod Specjalnych

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Magdalena Dąbrowska- Galas