Informacje o Zakładzie NKI-6

Działalność Zakładu

 

Działalność Zakładu

Działalność dydaktyczna obejmuje przedmioty na studiach jednolitych magisterskich

 1. Kinezyterapia
 2. Metody Specjalne w Fizjoterapii
 3. Terapia Manualna
 4. Wyroby Medyczne

 Przedmioty do wyboru:

 1. Diagnostyka i terapia tkanki nerwowej centralnej
 2. Diagnostyka i terapia tkanki nerwowej obwodowej
 3. Specjalistyczna terapia tkanek miękkich
 4. Specjalistyczna terapia kręgosłupa

 

Działalność naukowo – badawcza obejmuje obecnie następujące tematy:

 • Zastosowanie stabilizacji centralnej w treningu sportowym i rehabilitacji.
 • Aktywność fizyczna i rekreacja w aspekcie walki z chorobami cywilizacyjnymi.
 • Analiza cech motorycznych w populacji.
 • Ocena stretchingu oraz SMR na wybrane właściwości biomechaniczne mięśni.

 

 

 

Dane kontaktowe

Katedra Fizjoterapii

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Anna Brzęk, prof. SUM

 

Ul. Medyków 12, 40-752 Katowice

Tel. (32) 208-87-12

e-mail: fizjoterapia@sum.edu.pl

 

Zakłady Katedry Fizjoterapii

Zakład Fizjoterapii

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Anna Brzęk, prof. SUM

Zakład Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej

Kierownik: dr n. o zdr. Iwona Nowakowska

Zakład Medycyny Fizykalnej

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń

Zakład Kinezyterapii i Metod Specjalnych

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Magdalena Dąbrowska- Galas