Informacje o Zakładzie

 

Działalność dydaktyczna obejmuje przedmioty na studiach jednolitych magisterskich na kierunku fizjoterapia:

 1. Fizjoterapia Ogólna
 2. Fizjoterapia Kliniczna w DUR
 3. Diagnostyka funkcjonalna w DUR
 4. Planowanie fizjoterapii w DUR
 5. Kliniczne Podstawy fizjoterapii: chirurgia
 6. Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
 7. Fizjoprofilaktyka i Promocja Zdrowia
 8. Biomechanika
 9. Wykład monograficzny
 10. Opieka nad pacjentem w stanach nagłych 
 11. Przedmioty do wyboru:
  a. Szkoła Pleców dla Dzieci/Szkoła Pleców dla Dorosłych
  b. Kinezjologia
  c.Kinezjoprofilaktyka w ontogenezie: wieku rozwojowym/wieku dojrzałym/wieku podeszły
  d.Kinezjoprofilaktyka w badaniach naukowych
  e. Prozdrowotne formy aktywności fizycznej/ zajęcia muzyczno- ruchowe


Działalność dydaktyczna obejmuje prowadzenie zajęć ze studentami w ramach programu Eramsmus

 

Działalność naukowa Zakładu skupia się na:

 • szeroko pojętej obiektywizacji procesów fizjoterapeutycznych, 
 • analizie ruchu, monitorowaniu procesów zachowania stabilności pozycji za pomocą analizy sił reakcji podłoża z wykorzystaniem platform dynamometrycznych,  
 • analizie  czynników wpływających na kształtowanie prawidłowej postawy ciała u dzieci i młodzieży,  
 • skutków zaburzeń w obrębie postawy ciała i deformacji kręgosłupa oraz sposobów leczenia,
 • zaburzeniach afektywnych i stanie funkcjonalnym pacjentów neurologicznych w szczególności: chorujących na stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona i po udarze mózgu, 
 • szeroko pojętej fizjoprofilaktyce i prewencji chorób cywilizacyjnych.

Działalność Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Fizjoterapii centralizuje się wokół problematyki występowania dolegliwości bólowych w różnych grupach wiekowych, zawodowych i pacjentów z różnymi potrzebami, a także zagadnień związanych z ergonomią i analizą ruchu, wykorzystaniem robotyki  w codziennej pracy zawodowej fizjoterapeuty.

Opiekunem SKN jest dr n. med. Dorota Szydłak, e-mail dszydlak@sum.edu.pl

Dane kontaktowe

Katedra Fizjoterapii

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Anna Brzęk, prof. SUM

 

Ul. Medyków 12, 40-752 Katowice

Tel. (32) 208-87-12

e-mail: fizjoterapia@sum.edu.pl

 

Zakłady Katedry Fizjoterapii

Zakład Fizjoterapii

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Anna Brzęk, prof. SUM

Zakład Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej

Kierownik: dr n. o zdr. Iwona Nowakowska

Zakład Medycyny Fizykalnej

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń

Zakład Kinezyterapii i Metod Specjalnych

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Magdalena Dąbrowska- Galas