Przedmioty NKI-1

Fizjoterapia ogólna

Tematyka sem. zimowy Regulamin

Fizjoterapia Kliniczna w DUR w:

FK w DUR orto. sem. zimowy    Regulamin

FK DUR ortopedii sem. letni II r IV sem tematyka ST i NST      Regulamin

FK DUR ortopedii sem. letni III r V sem tematyka ST i NST       Regulamin

FK DUR w reumatologii IIIr ST/NST Regulamin

FK DUR w reumatologii IIr ST/NST literatura

Fizjoterapia kliniczna w DUR w neurologii i neuriochirurgii

IIIr VIsem ST/NST

IIr IVsem ST     IIr IVsem NST

Literatura neurologia i neurochirurgia

Praca własna neurologia i neurochirurgia

Regulamin

Planowanie fizjoterapii w DUR

Planowanie w DUR organizacja zajęć

Regulamin

harmonogram ST IVr sem VIII

karmonogram NST IVr sem VIII

Plan rehab DUR_ortop_tematyka

harmonogram NST IVr sem VII

tematyka,literatura - NST

Praca własna FK w DUR neurologia i neurochirurgia

Planowanie fizjoterapii neurologia neurochirurgia tematyka IVr VIIIsem ST

Planowanie fizjoterapii neurologia i neurochirurgia literatura

 Diagnostyka funkcjonalna w DUR

harmonogram zajęć praktycznych    Regulamin

Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu

literatura

harmonogram ST Ir IIsem

harmonogram NST Ir IIsem

Regulamin

 Kinezjoprofilaktyka

harmonogram ST IIIr VI sem wiek rozw/dojrzały

harmonogram ST IIIr VI sem wiek dojrzały

Regulamin

 Fizjoprofilaktyka i Promocja Zdrowia

harmonogram Ir ST

harmonogram Ir NST

Literatura

Regulamin

 Biomechanika

harmonogram ST

harmonogram NST

organizacja zajęć ST

organizacja zajęć NST

Regulamin

Kinezjologia

harmonogram

Regulamin

harmonogram ST Ir IIsem

harmonogram NST Ir IIsem

harmonogram ST Ir IIsem

Szkoła Pleców

Szkoła pleców ST

Szkoła pleców NST

 

Dane kontaktowe

Katedra Fizjoterapii

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Anna Brzęk, prof. SUM

 

Ul. Medyków 12, 40-752 Katowice

Tel. (32) 208-87-12

e-mail: fizjoterapia@sum.edu.pl

 

Zakłady Katedry Fizjoterapii

Zakład Fizjoterapii

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Anna Brzęk, prof. SUM

Zakład Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej

Kierownik: dr n. o zdr. Iwona Nowakowska

Zakład Medycyny Fizykalnej

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń

Zakład Kinezyterapii i Metod Specjalnych

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Magdalena Dąbrowska- Galas