Konsultacje NKI-7

NKI-7

Konsultacje pokój 614 WNoZ w Katowicach, Ul. Medyków 12

dr hab. n. o zdr. Małgorzata Domagalska-Szopa

Pon 10.00-11.00

dr n. med. Tomasz Łosień

Śr. 11:30-12:30

dr n. o kult. fiz. Urszula Nowacka- Gębosz

Czw. 09:00-10:00

Mgr Anna Koralewska

Pon. 09:30-10:30 pok 510

dr n. o zdrowiu Agata Dobrowolska

Pn 09:30-11:00

dr n. o zdr. Krzysztof Bąk

Pon 10:30- 11:30 (z wyjątkiem 27.02, 13.03, 27.03 i 17.04)

Dane kontaktowe

Katedra Fizjoterapii

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Anna Brzęk, prof. SUM

 

Ul. Medyków 12, 40-752 Katowice

Tel. (32) 208-87-12

e-mail: fizjoterapia@sum.edu.pl

 

Zakłady Katedry Fizjoterapii

Zakład Fizjoterapii

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Anna Brzęk, prof. SUM

Zakład Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej

Kierownik: dr n. o zdr. Iwona Nowakowska

Zakład Medycyny Fizykalnej

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń

Zakład Kinezyterapii i Metod Specjalnych

Kierownik: dr n. o zdr. Magdalena Dąbrowska- Galas