Pracownicy Zakład NKI -8

 

Pracownicy Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu

 

Kierownik Katedry/Kierownik Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu
dr hab. n. o zdr. Ryszard Plinta prof.SUM.
mail: rplinta@sum.edu.pl 
tel: 32 2088736 , pok. 32

Koordynatorzy przedmiotów:

dr hab. prof. SUM Ryszard Plinta (rplinta@sum.edu.pl):  Trening sportowy - FZS, FZN; Wprowadzenie na rynek pracy - FZS,FZN; Prowadzenie działalności  gospodarczej FZS, FZN;
dr hab. prof. SUM Andrzej Knapik (aknapik@sum.edu.pl): Wykład monograficzny FZS, FZN I,II; WF - FZS I,II;
mgr Agnieszka Gabrylewska (agabrylewska@sum.edu.pl): WF - PLL I, II, III; WF - LMK I, II
mgr Szymon Tataruch (szymon.tataruch@sum.edu.pl): Kształcenie ruchowe FZS I, II; WF - LANG I, LANG EU
dr Katarzyna Szuścik - Niewiadomy (kszuscik@sum.edu.pl): Trening zdrowotny - FZS IV
mgr Katarzyna Rybok (krybok@sum.edu.pl): Adaptowana Aktywność Fizyczna, Sport osób z niepełnosprawnościami, Aktywna rehabilitacja - FZS, FZN
mgr Agnieszka Ciukszo (aciukszo@sum.edu.pl): Aktywność ruchowa adaptowana PLUS I, PLUN I, POUS I, POUN I
mgr Lidia Anton (lanton@sum.edu.pl) WF - POL I, II, III, ELS I, II, AM, FM, BML, KL, KUS
mgr Marek Stawiński (mstawinski@sum.edu.pl): WF - RML, Zajęcia sprawnościowe z elem. ratow. specjal.- SANG I ZRZLS

Dane kontaktowe

Katedra Fizjoterapii

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Anna Brzęk, prof. SUM

 

Ul. Medyków 12, 40-752 Katowice

Tel. (32) 208-87-12

e-mail: fizjoterapia@sum.edu.pl

 

Zakłady Katedry Fizjoterapii

Zakład Fizjoterapii

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Anna Brzęk, prof. SUM

Zakład Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej

Kierownik: dr n. o zdr. Iwona Nowakowska

Zakład Medycyny Fizykalnej

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń

Zakład Kinezyterapii i Metod Specjalnych

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Magdalena Dąbrowska- Galas