Konsultacje NKI-8

dr hab.nauk o zdrowiu Ryszard Plinta, prof. SUM.
poniedziałek 09:30-11:00
Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu
Ul. Medyków 8, pok. nr 32
 
mgr Szymon Tataruch
środa 10:30 - 12:00
Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu
Ul. Medyków 8, pok. nr 17
 
dr n. med. Andrzej Szumski
Czwartek 10:00-12:00
Konsultacje na platformie Microsoft Teams
 
mgr Lidia Anton
Poniedziałek 10:00-12:00
Konsultacje na platformie Microsoft Teams
 
 

 

Dane kontaktowe

Katedra Fizjoterapii

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Anna Brzęk, prof. SUM

 

Ul. Medyków 12, 40-752 Katowice

Tel. (32) 208-87-12

e-mail: fizjoterapia@sum.edu.pl

 

Zakłady Katedry Fizjoterapii

Zakład Fizjoterapii

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Anna Brzęk, prof. SUM

Zakład Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej

Kierownik: dr n. o zdr. Iwona Nowakowska

Zakład Medycyny Fizykalnej

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń

Zakład Kinezyterapii i Metod Specjalnych

Kierownik: dr n. o zdr. Magdalena Dąbrowska- Galas